en català

Convocatòria ARTÍSTICA
per a l’exposició col·lectiva
LA GRAN MÀQUINA VI
i els PREMIs EMBARRAT 2019

Descarrega’t les bases en PDF
Completa la Fitxa d’inscripció

 

[row]
[one_half]

Des de les naus modernistes del Museu Trepat de Tàrrega, origen de la transformació social i industrial a les terres de Lleida, s’impulsa la sisena edició d’EMBARRAT. Festival de Creació Contemporània, un esdeveniment que té com a principals objectius divulgar l’art i el pensament entre la societat, incentivar la creació artística, i promoure el patrimoni cultural.
Així doncs, amb data 7 de febrer de 2019 s’obre aquesta convocatòria internacional amb l’objectiu de seleccionar el col·lectiu d’artistes que configuraran l’exposició «La Gran Màquina VI» i optaran al premi Embarrat-Museu Trepat 2019, i al premi Embarrat-IEI 2019. El termini per a presentar les sol·licituds és el dia 10 de març de 2019.

[separator type=”” size=”” icon=”star”]

Tema sobre el qual ha de versar la proposta: [highlight]“El progrés”[/highlight]

L’any 1914, des d’una modesta foneria de Tàrrega i en el marc del progressiu desenvolupament de la indústria agrícola a Catalunya, Josep Trepat impulsa la producció de les primeres dalladores i garbelladores que contribuïren al procés de mecanització del camp i agilitzaren els treballs de la sega d’alfals i cereals. Vint anys més tard, la creixent implementació d’innovacions tècniques capaces de donar resposta a la insaciable demanda d’augmentar exponencialment la productivitat agrícola determina la construcció esgraonada del complex metal·lúrgic de les indústries J. Trepat. Avui un exemple d’arqueologia industrial que ha arribat gairebé intacte als nostres dies, que ha esdevingut la seu del Museu homònim i, tres dies a l’any, també del festival de creació contemporània Embarrat.

El sistema d’eixos de l’embarrat, que dona nom al festival, té la funcionalitat de distribuir la força generada per un únic motor central cap a la resta de maquinària de producció. Un giny d’època que contribuí al posicionament de la fàbrica en l’àmbit estatal durant el segon terç de segle XX, però que va quedar ràpidament superat per propostes de funcionament autònom que resultaven més rendibles perquè disposaven de major potència. De fet, la no substitució del característic sistema de transmissió energètica de l’embarrat, i per tant la no actualització dels actius de la fàbrica va desembocar en el seu tancament definitiu l’any 1985. És així com unes instal·lacions que s’havien fet grans gràcies al procés d’industrialització es van veure sobrepassades per la mateixa dinàmica que les havia fet néixer i créixer.

Des de la primera revolució industrial la idea de progrés s’associa unívocament amb aquest desenvolupament tecnocientífic que converteix els agricultors i els ramaders en manipuladors de màquines, optima la seva producció i fa moure l’economia. Si ancestralment l’evolució de la fabricació instrumental, la captació d’energia o la mobilitat havien perseguit objectius relacionats amb el benestar de l’espècie; a partir d’aquest moment desplaçaran substancialment el seu focus d’atenció. De la mà de les ideologies del capitalisme i el liberalisme, que promouen el benefici particular per sobre dels interessos de la comunitat, s’imposa la llei de la mínima inversió a canvi del màxim rendiment, sense tenir en consideració les seves repercussions en l’àmbit global, com l’esgotament dels recursos naturals i el conseqüent desenvolupisme que amplia gradualment la distància entre el centre industrial i la perifèria agrícola, entre els països desenvolupats i els mal anomenats subdesenvolupats. Unes dinàmiques que a mig i llarg termini aboquen necessàriament al col·lapse del sistema.

«La Gran Màquina VI», a partir del títol d’aquesta convocatòria «el PROGRÉS», convida els artistes a posar en qüestió les lògiques de la cosmovisió capitalista i de l’antropocentrisme, que es basen en el capital, l’acció de l’home i l’acumulació de poder, amb l’objectiu d’explorar altres paradigmes possibles que restitueixin el mandat del progrés al servei del projecte col·lectiu, i que tinguin en compte l’impacte de les inèrcies generades sobre l’estabilitat i la sostenibilitat del propi sistema. Ens proposem capbussar-nos en l’oportunitat revolucionària que l’escenari actual ens ofereix (en àmbits com la indústria, els transports, el consum, la salut, l’educació, el turisme, etc.), i que ja va ser pronosticada per Walter Benjamin en aquests termes: «Marx diu que les revolucions són la locomotora de la història mundial. Però potser es tracta d’una cosa completament diferent. Potser les revolucions són el cop de mà cap al fre d’emergència que dona el gènere humà que viatja en aquell tren».

Cèlia del Diego
Comissària convidada «La Gran Màquina VI»

[separator type=”” size=”” icon=”star”]

[/one_half][one_half]

BASES

 1. La inscripció és lliure i gratuïta
 2. Qui hi pot participar
  Artistes i col·lectius o grups d’artistes majors d’edat i de qualsevol nacionalitat.
  Els residents fora de la Unió Europea només podran participar amb obres audiovisuals.
 3. Sobre les obres
  S’hauran d’acollir al tema proposat: «EL PROGRÉS».
  Obert a qualsevol disciplina artística vinculada a les arts plàstiques, visuals i sonores.
  Es pot presentar una obra o un conjunt d’obres o instal·lació sota un mateix títol.
 4. Termini de presentació de les obres
  10 de març de 2019.
 5. Enviament de les propostes. Fitxa d’inscripció
  Caldrà enviar la proposta a través de la fitxa d’inscripció que trobareu a la web del festival i adjuntar-hi un dossier PDF.
 6. El dossier PDF
  Dades de l’artista o col·lectiu.
  Títol del projecte artístic.
  Descripció conceptual (màxim 12 línies).
  Fitxa tècnica o descripció de les característiques de les obres.
  Fotografies de l’obra a exposar.
  Si l’obra és una peça de vídeo o sonora, cal fer-hi constar un enllaç a Internet.
  Breu currículum artístic de l’artista o artistes.
  El PDF no podrà sobrepassar els 4 MB.
 7. Notificació dels artistes seleccionats
  L’organització del festival contactarà els artistes seleccionats. La llista definitva d’obres i d’artistes es publicarà al web i xarxes socials de l’Embarrat abans de finalitzar el mes d’abril.
 8. De les obres seleccionades
  Serà responsabilitat de Cèlia del Diego i de Jesús Vilamajó -comissaris de «La Gran Màquina VI»- la selecció dels projectes i artistes participants, així com l’assignació de l’espai expositiu on s’exhibirà cada obra.
  A més dels criteris artístics, es tindrà en compte: el rigor conceptual del projecte i que aquest s’aculli al tema proposat, així com la viabilitat d’adaptar la proposta artística als espais destinats a l’exposició (Museu Trepat).
  La producció de les obres anirà a càrrec de l’artista.
  El muntatge de les obres a l’exposició i els costos d’enviament i retorn de les mateixes aniran a càrrec del festival.
  Cal enviar les obres seleccionades a les oficines del festival, com a data límit, el 16 de maig de 2019.
 9. Artistes seleccionats
  Hauran d’estar en possessió de tots els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. En el cas que l’autoria sigui compartida, caldrà especificar-ho i disposar de les autoritzacions pertinents.
  El festival allotjarà en un dels hotels de la ciutat el col·lectiu d’artistes seleccionats que assisteixin a la inauguració de l’exposició «La Gran Màquina VI».
 10. Remuneració per drets d’exhibició
  Cada artista (grup d’artistes) seleccionat percebrà 100 € (impostos inclosos).
 11. PREMIS EMBARRAT 2019
  Un jurat qualificat valorarà les obres exhibides a «La Gran Màquina VI» i n’atorgarà dos premis:El premi Embarrat-Museu Trepat té una dotació econòmica de 1.000 € (impostos inclosos) i es lliurarà a la millor obra presentada a l’exposició «La Gran Màquina VI».El premi Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) distingirà a un dels artistes presents a l’exposició «La Gran Màquina VI» i li produirà una exposició individual l’any 2020 a la Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida (IEI).
  El premi és la producció de l’exposició i l’edició d’un catàleg i no comporta honoraris.
  L’artista seleccionat haurà de presentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida (IEI) el projecte d’exposició abans del 31 d’octubre de 2019.
  L’exposició serà comissariada per Anselm Ros (comissari de l’IEI).
  Les dates de l’exposició les fixarà l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i l’artista haurà de complir els terminis de lliurament d’obres acordats.
  En el cas de desavinences entre l’artista i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, els responsables de l’entitat (IEI) es reserven el dret a no produir o cancel·lar l’exposició.
  Per la seva part, si l’artista seleccionat no està d’acord amb els criteris de l’entitat (IEI), podrà, si així ho vol, declinar la seva participació i renunciar al premi.
 12. Sobre els drets
  Les obres són propietat dels seus autors, que cediran a EMBARRAT els drets de reproducció i difusió amb l’objectiu de promoure el festival, ja sigui via Internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o edicions en catàlegs o bé a través de qualsevol altre material promocional.
 13. Acceptació de les bases
  El festival es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. En el cas de desavinences insalvables amb algun artista seleccionat, el festival es reserva el dret a retirar l’obra o les obres seleccionades de l’exposició. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

[/one_half][one_half]

 

[/one_half]

[/row]